}
Đây là danh sách smile nguyên thủy từ ích gem qua
Khi mang code về, bạn có thể sửa lại mọi thứ trong file smile.twig và file misc nhé. Cảm ơn đã tin tưởng và sử dụng source code của mình ạ.